Health & Beauty Tips

อัตราการเต้นของหัวใจ บอกว่าหัวใจแข็งแรง...ไร้ไขมันส่วนเกินได้

banner
Hits 395 Print
การเต้นของหัวใจ หมายถึงการบีบตัวของหัวใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปนิยมใช้หน่วย "ครั้งต่อนาที" แต่อัตราการเต้นของหัวใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น ความต้องการออกซิเจนและการขับคาร์บอนไดออกไซต์ของร่างกาย แต่ยังมีสิ่งสำคัญที่มีผลกับอัตราการเต้นของหัวใจนั่นก็คือ “การออกกำลังกาย”            
ถ้าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (
heart rate) ขณะที่เราอยู่เฉย ๆ ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ปกติจะอยู่ที่ 70 - 90 ครั้งต่อนาที แต่เมื่อเราออกกำลังกายหัวใจจะบีบตัวหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเต้นถี่ขึ้นเป็น 100 - 135 ครั้งต่อนาที และเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเรามาก ๆ เพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าการอยู่เฉย ๆ ไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งของโรคหัวใจและโรคอ้วน แต่ถ้าออกกำลังกาย “หนักเกิน” และ “นานไป” จนอัตราการเต้นของหัวใจเกินเป้าหมาย ก็อาจเกิดอันตรายได้นะ ซึ่งเราสามารถหา "เป้าหมาย" ของอัตราการเต้นหัวใจได้ว่า หนัก หรือ เบา เกินไปหลักการคิดโดย : พลอากาศตรีนายแพทย์ บรรหาร กออนันตกูล  


หัวใจแข็งแรงไร้...ไขมันส่วนเกิน ต้องรู้จักความพอเหมาะและพอดี

1.ความพอเหมาะ
ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป ปลอดภัย ไม่หักโหมจนบาดเจ็บ และเหมาะสมกับวัย

2.ความพอดี
มีความสม่ำเสมอของออกกำลังกายอย่างน้อย 15 นาทีขึ้นไป และอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เมื่อเราออกกำลังกายสม่ำเสมอ เราจะเริ่มชิน มีความทนทาน และออกกำลังกายได้นานขึ้น จนกระทั่งเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะ    

ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Smiley face