Health & Beauty Tips

banner

by NCP Administrator

Thursday, 30 November 2017

Health & Beauty Tips

ลืมค่าดัชนีมวลกาย(BMI) แล้วให้ความสำคัญกับการวัดรอบพุงแทน

จากงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine พบว่า อัตราส่วนระหว่างเอวต่อสะโพกเป็นตัวชี้บ่งปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการมีน้ำหนักส่วนเกินได้ดีกว่าค่า BMI   โดยผลวิจัยพบว่าคนที่มีค่า BMI อยู่ในระดับปกติ แต่มี โรคอ้วนกลาง  (Central Obesity) หรืออ้วนลงพุง มีความเสี่ยงต่อการเ...

READ MORE

banner

เคล็ดลับก้นกระชับ สวย ของซุปต้าร์ !

เคล็ดลับก้นกระชับ สวย ของซุปต้าร์ ! ท่าที่ 1  ยืนแยกขาให้กว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย ย่อตัวลงให้ต้นขาขนานกับพื้น กระโดดขึ้นสู่อากาศ ทำซ้ำ 30-45 ครั้ง ท่าที่ 2  นอนตะแคงไปทางด้านขวา วางศีรษะไว้บนแขนที่เหยียดตรง งอเข่าทั้งสองข้างให้ชิดกัน พร้อมกับหายใจออกและแยกเข่าซ้ายออกโดยที่สะโพกยังอยู่นิ่ง...

READ MORE

Smiley face