Health & Beauty Tips

banner

by NCP Administrator

Thursday, 30 November 2017

Health & Beauty Tips

ลืมค่าดัชนีมวลกาย(BMI) แล้วให้ความสำคัญกับการวัดรอบพุงแทน

จากงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine พบว่า อัตราส่วนระหว่างเอวต่อสะโพกเป็นตัวชี้บ่งปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับการมีน้ำหนักส่วนเกินได้ดีกว่าค่า BMI   โดยผลวิจัยพบว่าคนที่มีค่า BMI อยู่ในระดับปกติ แต่มี โรคอ้วนกลาง  (Central Obesity) หรืออ้วนลงพุง มีความเสี่ยงต่อการเ...

READ MORE

banner

สี มีอิทธิพลต่อสุขภาพจริงหรือ ?

     เคยเห็นสีบางสีแล้วอยากออกกำลังกายมากขึ้นไหมคะ ?   หรือหลับสบายขึ้นแค่เปลี่ยนสีห้องนอน สิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้มโนไปเองค่ะ เพราะงานวิจัยหลายชิ้นคอนเฟิร์มว่า สี มีอิทธิพลต่อสุขภาพคุณจริงๆ  ทั้งนี้เพราะความยาวคลื่นและความถี่ของสีนั้นๆจะเข้าไปกระตุ้นต่อมไพเนียลที่สมอง ซึ่งเป็น...

READ MORE

Smiley face