Health & Beauty Tips

banner

by NCP Administrator

Thursday, 15 February 2018

Health & Beauty Tips

อัตราการเต้นของหัวใจ บอกว่าหัวใจแข็งแรง...ไร้ไขมันส่วนเกินได้

การเต้นของหัวใจ หมายถึงการบีบตัวของหัวใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยทั่วไปนิยมใช้หน่วย "ครั้งต่อนาที" แต่อัตราการเต้นของหัวใจสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น ความต้องการออกซิเจนและการขับคาร์บอนไดออกไซต์ของร่างกาย แต่ยังมี สิ่งสำคัญที่มีผลกับอัตราการเต้นของหัวใจนั่นก็คือ “การออกกำลังกาย” &...

READ MORE

banner

สี มีอิทธิพลต่อสุขภาพจริงหรือ ?

     เคยเห็นสีบางสีแล้วอยากออกกำลังกายมากขึ้นไหมคะ ?   หรือหลับสบายขึ้นแค่เปลี่ยนสีห้องนอน สิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้มโนไปเองค่ะ เพราะงานวิจัยหลายชิ้นคอนเฟิร์มว่า สี มีอิทธิพลต่อสุขภาพคุณจริงๆ  ทั้งนี้เพราะความยาวคลื่นและความถี่ของสีนั้นๆจะเข้าไปกระตุ้นต่อมไพเนียลที่สมอง ซึ่งเป็น...

READ MORE

Smiley face